Kwaliteitsplan Icare 2023

Meer aandacht voor welzijn

In het kwaliteitsplan 2023 van de woonzorglocaties van Icare staan wonen, welzijn en zorg voor bewoners met een vorm van dementie centraal. Alle doelen die we met elkaar hebben afgesproken gaan daarover.

"

Uitleg over het kwaliteitsplan

Dit online kwaliteitsplan is bedoeld voor medewerkers en managers van de woonzorglocaties van Icare. We willen jou hiermee meer inzicht geven in hoe wij samen werken aan de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning. Je leest hier wat de doelen zijn van jouw woonzorglocatie en waar we al aan werken op de 8 thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Ons startpunt

Ons startpunt zijn de 8 thema’s van het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg én de jaarplannen van onze woonzorglocaties. Hieruit hebben wij de 8 thema’s en doelen afgesproken waar we in 2023 aan willen werken. We kijken dus niet alleen wat het Kwaliteitskader van ons vraagt, maar vooral ook naar wat de woonzorglocaties zelf belangrijk vinden.

De thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn:​

klik op de thema’s voor meer informatie over wat we al doen en welk doel hierbij hoort

Persoonsgerichte zorg
en ondersteuning
Wonen
en welzijn
Passende, veilige zorg
en ondersteuning
Leren
en ontwikkelen
Leiderschap, governance*
en management
Personeels-
samenstelling
Hulpbronnen, omgeving
en context**
Gebruik
van informatie

* governance betekent besturing

**context betekent samenhang

Op iedere locatie zijn 3 doelen gekozen die bij deze thema’s horen.​
Bij ieder doel bedenken locaties kleinere doelen waar zij in 2023 mee aan de slag gaan.

We werken toch aan al deze thema’s?

Natuurlijk! Jullie doen veel meer dan werken aan de doelen in ons kwaliteitsplan. Alleen zijn deze doelen wel de belangrijkste waaraan we het komende jaar extra aandacht en zichtbaarheid willen geven. Binnen onze locatie, onze organisatie en zeker ook voor onze bewoners en naasten. We laten daarom ook op een aantal momenten in het jaar zien wat we al gedaan en bereikt hebben. Zo blijf jij zelf ook goed op de hoogte over de stappen die jullie op je eigen locatie zetten. En, ook leuk en leerzaam, kan je ook kijken wat jouw collega’s op de andere locaties doen.

Wie hebben meegedacht?

Een aantal leden van de cliëntenraad, een aantal HBO VGG’ers, de managers woon/zorg, beleidsmedewerkers, rayonmanager intramuraal en de manager behandeldienst waren betrokken bij de opzet van het kwaliteitsplan. De locatieplannen zijn samen met de teams en behandelaren van de woonzorglocatie gemaakt.

Bekijk het plan van onze locaties

Kies hieronder de locatie

Visie

Personele samenstelling

Wonen en zorg; de cijfers